Sisältöjulkaisija

Lieksan Kiinteistöt Oy:n palvelukseen yhtiön hoidossa olevien kiinteistöjen kiinteistöhoitoon haetaan kiinteistönhoitajaa.

 

Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu erityyppisten kiinteistöjen (asuntojen, koulujen, terveyden- ja vanhustenhuollon rakennusten, päiväkodin ja muiden kiinteistöjen) teknisten laitteiden toimintojen seuraaminen, huolto- ja korjaustyötä, sekä piha-alueiden kesä- ja talvipuhtaanapitoa, viheralueiden hoitoa, lumityötä sekä liukkaudentorjuntaa.

Työ on pääasiassa päivätyötä (38 h 15 min /viikko), mutta edellytämme osallistumista jaksottaiseen huoltomiespäivystykseen. Päivystysvuorossa olevan huoltomiehen on oltava tavoitettavissa puhelimitse ympäri vuorokauden, myös viikonloppuisin, ja tarvittaessa saavuttava kiinteistölle työtehtäviin.

Työhön vaaditaan alalle soveltuvaa koulutusta (esim. LVI-, sähkö-, rakennusautomaatio- tai kiinteistöalalta) ja riittävää kokemusta kiinteistöhoidon tehtävistä.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja vastuullista asennetta työtehtävien hoitamisessa, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, atk -perustaitoja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää B-ajokorttia.

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään valittavalla on kuuden (6) kuukauden koeaika, ja valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Palkkaus määräytyy Avainta ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES) mukaan.

Työ alkaa aikaisintaan 1.3.2023.

Tehtävä edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

Hakeminen tapahtuu määräaikaan 15.02.2023 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa toimisto@lieksankiinteistot.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös määräaikaan mennessä osoitteeseen Lieksan Kiinteistöt Oy, Rantalantie 5, 81720 Lieksa, kuoreen merkintä "Kiinteistönhoitaja".

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa huoltotyönjohtaja Anssi Puumalainen, 04010 44767.