Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Asukkaana sinulla on oikeus nauttia asumisesta, kotirauhasta ja viihtyisyydestä.

  • Kiinteistöjen järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden turvallisuuden ja  viihtyisyyden takia.
  • Järjestyssääntöjen noudattaminen on kaikkien etu - noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa pahimmillaan vuokrasuhteen purkautumisen.
  • Vuokrasopimuksen nojalla asukas sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä sekä selvittämään säännöt  samassa taloudessa asuville perheenjäsenille.
  • Asukkaan on myös huolehdittava, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä.
  • Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvollisuuden tai vuokrasuhteen purkamisen.

Järjestyssäännöt