Strategia

Lieksa energinen ja rohkea menestyjä!

 

 

Koriste

Strategia 2008 - 2022

Lieksan Kiinteistöt Oy
Strategia 2019 - 2022


Kaupungin strategian mukaisesti Lieksan tulevaisuuden kuva on "Lieksa - energinen ja rohkea menestyjä".  Tämän tavoitteen saavuttamisessa on mukana myös Lieksan Kiinteistöt Oy.

Yhtiö toimii useilla eri liiketoiminnan osa-alueilla, joiden toiminnat voidaan kuitenkin tiivistää yhteisen strategian alle.

Liiketoiminnat voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

  • Asuminen

  • Julkiskiinteistöt

  • Yritystoiminnot

Lieksan Kiinteistöt Oy:n toiminnalle annetaan visio sekä selkeät tavoitteet vuoteen 2022.

Visio

Visio

Lieksan Kiinteistöt Oy on johtava kiinteistöpalvelujen tarjoaja, jonka asiakkaat ovat tyytyväisiä sen palveluihin.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet

Kiinteistöpalvelut niitä tarvitseville

  • Lieksan Kiinteistöt Oy:llä on omistuksessaan kiinteistökanta, josta löytyy asiakkaalle hänen kulloinkin tarvitsemansa tila.
  • Asukkaille tuotetaan heidän tarvitsemiaan palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kiinteistökannan kehittäminen

  • Kehitetään konsernin kiinteistökantaa elinkaarihallintaa edistämällä sekä hyviä kehitysinvestointeja suosimalla.
  • Sopeutetaan konsernin kiinteistökantaa jalastamalla, realisoimalla sekä tarpeen mukaan uusimalla ja purkamalla.

Yhtiön tavoitetila

  • Tavoitteena on olla kannattava, maksuvalmis ja vakavarainen yhtiö, jolla on omistuksessaan taloudellisesti ja toiminnallisesti terve kiinteistökanta sekä tyytyväiset  asiakkaat.

Tavoitteiden saavuttaminen

Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii sekä omistajan että yhtiön sitoutumista samaan päämäärään. Lieksan Kiinteistöt Oy odottaa omistajan tukevan yhtiötä näiden tavoitteiden saavuttamisessa mm. kaavoitusratkaisuin sekä selkeällä omistajaohjauksella.