Asukasvalinta

Asuntohakemuksen liitteet
 

 • palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma

 • yrittäjiltä viimeisin tilinpäätös

 • selvitys muusta toimeentulosta (mm.vanhempainraha, työttömyyspäiväraha, eläketodistus)

 • vuoden 2018 esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa 18-vuotta täyttäneiltä

 • kopio passista tai oleskeluluvasta tai rekisteröintitodistus muilta kuin Suomen kansalaisilta

Asukasvalinta

Asukasvalinta

Asukkaat haettavina oleviin asuntoihin valitaan asuntohakemusten perusteella.


Valintaohjeet
 

Asukavalinnoissa noudatetaan ARA:n sekä yhtiön omistajan Lieksan  kaupungin antamaa ohjeistusta. Pääpaino valinnoissa on hakijan  asunnon tarpeella. Hakijoiden toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

 

Valinnoissa huomioidaan hakijan aikaisempi asuminen Pieliskodeilla, jolloin

 • hakijan, jolla on entisestä vuokrasuhteesta aiheutuneita vuokrarästejä on maksettava vuokravelat ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä

 • hakijaa, jonka aikaisempi vuokrasuhde on purettu esim. aiheutetun häiriön tai huoneiston huonon hoidon takia ei ole valittu uuteen asuntoon

 • myös muu asumishistoria Pieliskotien asunnoissa voi vaikuttaa valinnoissa (esim. aikaisemmat varoitukset, maksurästit jne.)

 • ns. asunnonvaihtaja valitaan vain, jos asunnon vaihtoon on perusteltu syy eli isompaan/pienempään asuntoon (ei siis epämieluisat naapurit, epäviihtyisä tai rauhaton asuinympäristö tms.). Poikkeuksena ovat asunnot, joihin ei ole muita hakijoita ja joihin voidaan valita asunnon vaihtajia tarpeesta riippumatta. Asunnon vaihdoissa etusija on perustellusta syystä samassa kiinteistössä jo asuvilla asunnon vaihtoa hakevilla

 • myös tiedossa olleet häiriöt muille vuokranantajille (häädöt  tmv.).

Hakuohjeet

Luottotiedot
 

 • Tarkistamme hakijan luottotiedot Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Hakuohjeet

Vieraspaikkakuntalaiset hakijat

 

 • Vieraspaikkakuntalaisista hakijoista etusijalla ovat ne hakijat, joilla on todellinen asunnontarve esim. saatu työ- ja opiskelupaikka tai toimeentulo on muuten turvattu esim. eläkeläiset.