Asukasvalinta

Asuntohakemuksen liitteet
 

 • palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma

 • yrittäjiltä viimeisin tilinpäätös

 • selvitys muusta toimeentulosta (mm.vanhempainraha, työttömyyspäiväraha, eläketodistus)

 • viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa 18 vuotta täyttäneiltä

 • kopio passista tai oleskeluluvasta tai rekisteröintitodistus muilta kuin Suomen kansalaisilta

Asukasvalinta

Asukasvalinta

Asukasvalinta tehdään asuntohakemusten perusteella.


Valintaohjeet
 

Asukavalinnoissa noudatetaan ARA:n sekä yhtiön omistajan Lieksan kaupungin antamaa ohjeistusta. Pääpaino valinnoissa on hakijan  asunnon tarpeella. Hakijoiden toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

Asukasvalintoihin vaikuttavat asiat:

 • hakijan asumishistoria (esim. aikaisemmat varoitukset jne.)
 • jos aikaisempi vuokrasuhde on purettu esim. aiheutetun häiriön tai huoneiston huonon hoidon takia

 • ns. asunnonvaihtaja valitaan vain, jos asunnon vaihtoon on perusteltu syy  (ei siis epämieluisat naapurit, epäviihtyisä tai rauhaton asuinympäristö tms.). Poikkeuksena ovat asunnot, joihin ei ole muita hakijoita ja joihin voidaan valita asunnon vaihtajia tarpeesta riippumatta. Asunnon vaihdoissa etusija on jo samassa kiinteistössä asuvilla

 • entisestä vuokrasuhteesta mahdollisesti aiheutuneet vuokravelat on maksettava ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä

 • myös tiedossa olleet häiriöt muille vuokranantajille (häädöt yms.)

Hakuohjeet

Luottotiedot
 

 • Tarkistamme hakijan luottotiedot Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Hakuohjeet

Vieraspaikkakuntalaiset hakijat

 

 • Vieraspaikkakuntalaisista hakijoista etusijalla ovat ne hakijat, joilla on todellinen asunnontarve esim. saatu työ- ja opiskelupaikka tai toimeentulo on muuten turvattu esim. eläkeläiset.