Sisältöjulkaisija

Työtä tarjolla rakennustyöntekijälle

 

Lieksan Kiinteistöt Oy on Lieksan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka tarjoaa asuntoja ja yritystiloja. Lisäksi yhtiö tuottaa Lieksan kaupungin omistuksessa oleviin kiinteistöihin niiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

 

Haemme kunnossapidon porukkaamme rakennustyöntekijää vakituiseen tehtävään.

Työ koostuu pääasiassa kiinteistöjen kunnossapito- ja huoltotöistä. Sinulla voi olla koulutus ja/tai riittävä kokemus rakennusalan töistä. Olet motivoitunut ja pystyt itsenäiseen työskentelyyn annettujen tehtävien mukaan. Se mitä Meillä on tarjota- on tiivis ja hyvällä työmotivaatiolla varustettu moniammatillinen kunnossapidon ryhmä ja vaihtelevat monipuoliset työtehtävät.

 

Valitulla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti. Valitulta edellytetään hyvää suomenkielen kirjallista suullista taitoa.
 

Yhtiössämme noudatetaan Avainta ry:n työehtosopimusta.

Ennen työn vastaanottamista valitun tulee esittää todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valituksi tulemisesta. Koeaika on kuusi (6) kuukakutta.

Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluja voidaan pitää jo hakemusaikana.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

 

Hakemukset on toimitettava 14.10.2022 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella toimisto@lieksankiinteistot.fi tai postitse osoitteella Lieksan Kiinteistöt Oy, Rantalantie 5, 81720 Lieksa.
Kuoreen tunnus: "Rakennustyöntekijä".

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Heikki Saastamoinen
Kunnossapitoinsinööri
p. 040 1044766

Lieksan kaupungintalon pääsisäänkäynnille katos

 

Lieksan kaupungintalon (Pielisentie 3) pääsisäänkäynnin luokse rakennetaan katos syyskuun aikana. Rakentaminen aloitetaan syyskuun alkuviikoilla perustustöillä.Rakennustöiden edetessä kulku pääsisäänkäynnin kautta estyy tilapäisesti ja käynti kaupungintalolle ohjataan talon toisesta päästä. Tilapäisistä muutoksista ilmoitetaan kaupungintalolla erikseen.


     

Lisätietoja:

Heikki Saastamoinen
Kunnossapitoinsinööri
Lieksan Kiinteistöt Oy
p. 040 1044 766
heikki.saastamoinen@lieksankiinteistot.fi

Tiedote 28.7.2022

Lieksassa Brahea-kampuksen piha-alueella tehty ilkivaltaa pitkin kesää

Tekijät tallentuneet valvontakameroihin

 

Lieksan kaupungin Brahea-kampuksen pihalla on kesän aikana tehty ilkivaltaa. Pihassa on muun muassa rikottu roskakori, ikkuna ja heitelty viemärin tuuletusputkia alas katolta. Lisäksi piha-alueella on leikitty tulitikuilla, joista vaarallisimpana oli juhannuksen aikaan tapahtuneet tulitikkutouhut koulun katolla. Kampuksen alueella on kattava videovalvonta ja kaikista ilkivallanteoista näkyy tekijät kameroissa, ja Lieksan Kiinteistöt Oy on tehnyt teoista rikosilmoitukset ja poliisi tutkii asiaa.

 

Viimeisimpänä ilkivallantekona kampuksen pihan soraparkilla yksi henkilöauto on käynyt “revittelemässä” sorapinnalla olevalla parkkialueella useampaan otteeseen. Myös tämän ajoneuvon tiedot on saatu valvontakameroiden materiaalista.

 

Ilkivalta aiheuttaa tarpeetonta lisätyötä sekä rahanmenoa jälkien korjaamiseen ja uusimiseen, esimerkiksi parkkialue pitää lanata, jotta se on asiallisessa kunnossa koulujen ja töiden alkaessa kampuksella. Kulujen osalta Lieksan Kiinteistöt Oy korvausvaatimuksen ilkivallan tekijöille.

 

 

Lisätietoja:

Anssi Puumalainen, huoltotyönjohtaja, sähkötöiden johtaja, Lieksan Kiinteistöt Oy

p. 040 1044 767 / anssi.puumalainen@lieksankiinteistot.fi

Purkutyöilmoitus Reunatie 13 ja Sankkilantie 7

Tilaaja: Lieksan Kiinteistöt Oy

  • Kiinteistöpäällikkö  Jari Muikku, p.04010 44743
  • Kiinteistöhoidon esimies Harri Kilpeläinen, p.0400 671745
  • Toimitusjohtaja Jarmo Vacklin

Urakoitsija: Pohjolan Purkutyö Oy

  • Työmaan vastaava työnjohtaja Marko Minkkinen, p.05031 30654

Työt aloitetaan 7.3.2022 sisäpuolisilla purkutöillä.

 

Lieksan Pielisen museon päärakennuksen remonttihanke toteutuu osin uudisrakentamisena, osin peruskorjauksena

 

Lieksan kaupunginhallitus päätti 21.2.2022, että Pielisen museon päärakennuksen vaatima remontti suoritetaan osin peruskorjauksena ja osin uudisrakentamisena. Museon esineistön säilytystilat peruskorjataan nykyisistä näyttelytiloista ja yleisöpalvelu-, näyttely- sekä henkilöstötilat sijoitetaan uudisrakennukseen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,9 miljoonaa euroa.

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on arvioitu nykyisen toiminnan ja tulevaisuuden tavoitteiden perusteella tarvittavien tilojen laajuutta ja toiminnallisuutta. Eri vaihtoehtoja kartoitettaessa on selvitetty myös museon sijaintivaihtoehtoja, mutta käytännössä ulkomuseo sitoo Pielisen museon sijainnin nykyiselle tontille, eikä toimintojen hajauttaminen toiminnallisesti tai taloudellisesti ole tarkoituksenmukaista.

Uudistaminen on mahdollista toteuttaa siten, että kesäkaudella ulkomuseo voi olla auki rakentamisen ajan. Lisäksi tavoitteena on, että myös museon päärakennuksen tilat pystyttäisin pitämään avoinna koko remontin ajan. Vanhan rakennuksen peruskorjaus ja purku alkavat, kun uudisrakennus on valmistunut.

Hankkeen muina toteuttamisratkaisuina olivat nykyisen rakennuksen peruskorjaaminen tai nykyisen rakennuksen purkaminen kokonaisuudessaan ja kokonaan uusien tilojen rakentaminen. Peruskorjauksen ja uudisrakentamisen yhdistäminen nähdään kokonaisuutena arvioiden parhaana ratkaisuna huomioon ottaen nykyaikaisen museotoiminnan kehittämiselle asetetut tavoitteet ja tilojen muunneltavuus. Uudisrakentamisella halutaan myös lisätä Pielisen museon vetovoimaisuutta. Peruskorjaamisen kustannusarvio on 1,7 miljoonaa euroa ja kokonaan uudisrakentamisena toteutetun vaihtoehdon 3 miljoonaa euroa.

Uudisrakennuksen tilasuunnitelmia on laadittu siten, että tilat ovat terveelliset, turvalliset ja esteettömiä sekä liikunta- että aistirajoitteisille. Uudistamisen myötä museon esineistön säilyttämisen olosuhteet paranevat, kun nykyisistä näyttelytiloista peruskorjataan esineistön säilytystilat ja turvataan näin museon arvokkaat kokoelmat, jotka käsittävät yli 100 000 esinettä ja yli 100 000 valokuvaa. Uudisrakennuksen rakennusmateriaalitavoitteeksi on asetettu puurakennus.

Kaupunginhallitus päätti, että hankkeen tarkennetut suunnitelmat tulee olla valmiit vuoden 2022 aikana. Hankkeen toteutusaikataulu on suunniteltu siten, että rakennustyöt alkavat toukokuussa 2023 uudisrakentamisella ja päättyvät vanhan rakennuksen purkamisella ja lopuilla kunnostustöillä kesä-elokuussa 2024.

Pielisen museon nykyisen päärakennuksen kunto tyydyttävä. Rakennuksessa on kosteusongelmia ja museon tiloja on jouduttu poistamaan käytöstä sisäilmahaittojen takia. Lisäksi museon säilytystilat ovat riittämättömät, kokoelman osia on jouduttu sijoittamaan muissa osoitteissa sijaitseviin varastotiloihin. Osaa esineistöstä säilytetään kylmillään olevissa ulkomuseon rakennuksissa.

 

Lisätietoja:

Mikko Kero, museonjohtaja, Pielisen museo, p. 040 1044 150 / mikko.kero@lieksa.fi

Jari Muikku, kiinteistöpäällikkö, Lieksan Kiinteistöt Oy, p. 040 1044 743 / jari.muikku@lieksankiinteistot.fi

ASIOINTIOHJEET 23.9.2020

Palvelemme vain ajanvarauksella!
Toivomme asiakkaiden asioivan joko sähköisesti (info@lieksankiinteistot.fi) tai puhelimitse (040 308 4980)!

 

ASIOIDESSASI TOIMISTOLLA NOUDATA  ANNETTUJA TURVAOHJEITA!

1. Käsien huolellinen pesu odotushuoneen wc-tiloissa
                        ja / tai
2. Käytä odotustilassa olevaa käsidesifioimisainetta

3. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä

Tervetuloa asioimaan terveenä!

 

TRANSACTION INSTRUCTIONS 23.9.2020

We only serve by appointment!

We hope that customers can do business either electronically (info@lieksankiinteistot.fi) or by phone (tel. 040 308 4980)!
IN YOUR BUSINESS, FOLLOW THE SECURITY INSTRUCTIONS PROVIDED AT THE OFFICE:

1. Wash your hands thoroughly in the waiting room toilets

                         and / or

2. Use a hand sanitizer

3. We recommed using a face mask.

 

Welcome to do business healthy!

 

 

Lieksan Kiinteistöt Oy ilmoittaa haettavaksi vuoden 2022 aikana vapautuvat valtion lainoittamat vuokra-asunnot

Asuntohakemus tehdään sähköisesti yhtiön www-sivuilla, osoitteessa www.lieksankiinteistot.fi tai vaihtoehtoisesti  myös yhtiön asiakaspalvelupisteestä saatavalla paperilomakkeella.  Asuntohakemuslomakkeen voi tulostaa myös www-sivuiltamme. Aravarajoitusten alaisiin asuntoihin haettaessa tulee toimittaa tarvittavat liitteet.      

Asuntohakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ja ne ovat voimassa 3 kk, ellei niitä uusita. Uusimisen voi tehdä myös puhelimitse.

Paperisten asuntohakemusten palautus osoitteeseen Rantalantie 5, 81720 Lieksa. Lisätietoja vapautuvista vuokra-asunnoista saa yhtiön toimistolta, puh. 040 308 4980 tai www.lieksankiinteistot.fi/Asuminen

Lieksan kaupungin suorassa omistuksessa oleviin asuntoihin osoitetut hakemukset toimitetaan em. osoitteeseen.

Lieksan Kiinteistöt Oy:n rakennuttama Brahea-kampus valittiin  vuoden 2020 maakunnalliseksi julkiseksi rakennuskohteeksi!

 

        

 
Brahea-kampus valittiin vuoden 2020 maakunnalliseksi julkiseksi rakennuskohteeksi - yksityisen sektorin palkinto kontiolahtelaiselle Meteoriitille.
Maakunnan rakennuspalkintotoimikunta palkitsi poikkeuksellisesti kaksi puurakennusta vuoden 2020 maakunnallisena rakennuskohteena. Molemmat kohteet olivat palkintolautakunnan mukaan muunnelmia samasta teemasta kumpikin oman näkökulmansa mukaisesti.
Molemmissa kohteissa merkittävää oli puurakentaminen ja clt-puuelementtien käyttäminen. Clt tarkoittaa ristiinliimatuista laudoista tehtyä puurakennetta, jota voidaan käyttää seininä, pilareina, välipohjina ja muina rakenteita. Elementti voi toimia sekä kantavana rakenteena, lämmöneristeenä että valmiina pintana. Tällöin parhaimmillaan muodostaa teknisesti toimivan, akustisesti hyvän ja kauniin rakenteen.
Palkintolautakunta toteaa, että rakennukset erilaisuuksineen kuvastavat hyvin puurakentamisen kehittämisen nykyvaihetta. Brahea-kampus on puurakentamisen soveltamista julkiseen rakentamiseen siten että puu on saatu hienosti käyttöön sekä rakenteellisena että sisustuksellisena elementtinä.
Lisätietoja palkintotoimikunnan tiedotteesta: https://www.lieksa.fi/…/puurakennukset-vuoden-2020…?

Suoramaksu ja e-lasku mahdollisuus

Ota käyttöön kätevä e-lasku verkkopankissasi.  Jos käytössäsi ei ole verkkopankkia - voit tehdä  suoramaksusta sopimuksen omassa pankissasi.

Tupakointikielto

Lieksan Kiinteistöt Oy:n hallituksen päätöksen mukaan kaikkiin  1.1.2012 jälkeen voimaan tuleviin vuokrasopimuksiin tulee erillinen maininta "tupakointi huoneistossa on kielletty".  Vuokralainen on korvausvelvollinen tupakoinnista huoneistolle aiheutuneista vahingoista. Tupakointikieltoa huoneistoissa suositellaan noudatettavaksi kaikissa vuokrasuhteissa. Parveketupakointi on sallittu.

GRILLAUSOHJEET

Kerrostalo

Hiiligrilli             EI

Kaasugrilli         EI

Sähkögrilli         KYLLÄ

 

Rivitalo

Saa grillata kaikilla vaihtoehdoilla, kunhan ei aiheuta kohtuutonta savu- tai muuta haittaa naapureille!

Lieksan Kiinteistöt Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2018

Lieksan Teollisuuskylä Oy on sulautunut Pieliskodit Oy:n kanssa 31.12.2017. Sulautumisen jälkeen yhtiön nimi on Lieksan Kiinteistöt Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jarmo Vacklin. p. 040 308 4988, jarmo.vacklin@lieksankiinteistot.fi

Teollisuuskiinteistöjen osalta yhteyshenkilönä toimii isännöitsijä Marja-Leena Raassina, p. 040 1044911, marja-leena.raassina@lieksankiinteistot.fi

Ovenavaus

Mikäli unohdat tai kadotat avaimen ota yhteys päivystävään huoltomieheen puh. 0400 224 707 tai arkipäivisin yhtiön toimistolle , puh. 040 308 4980.

  • Arkipäivänä  (ma-pe) klo 7.00 - 16.00 ovenavauksesta laskutamme 20€.
  • Muuna aikana ovenavausmaksu alk. 40€.
  • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Pelastussuunnitelmat

Pelastuslain (379/2011) mukaisiin kiinteistökohtaisiin pelastussuunnitelmiin voi tutustua toimistollamme. Asukkaan pyynnöstä toimitamme postin välityksellä pelastussuunnitelman luettavaksi.

Kulkuväylien esteettömyys

 

Palo- ja pelastusviranomaisten määräysten mukaan lastenvaunujen, -rattaiden, pulkkien, polkupyörien yms. tavaroiden säilytys rappukäytävässä ja muilla kulkureiteillä on ehdottomasti kielletty. Kiinteistön omistaja poistaa näistä tiloista kaikki edellä mainitut tavarat. Rollaattorien säilytys on sallittua.

 

Lintujen ym. pieneläinten ruokintakielto

Lieksan Kiinteistöt Oy hallituksen päätöksen mukaan lintujen ym. pieneläinten ruokinta on kielletty parvekkeilla ja piha-alueilla.