Tietosuoja

Tietosuojalauseke

Lieksan Kiinteistöt Oy:n asuntojen vuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu:
 

  • asiakassuhteeseen
  • asiakkkaan antamaan suostumukseen
  • tai muuhun asialliseen ja todennettuun yhteyteen.

 

Tietosuoja vuokraustoiminnassa

Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke
 

  • Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään, asuntojen huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä tarvittaessa viranomaisyhteistyöhön.

  • Kiinnitämme huomioita asiakkaan yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaamiseen noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

  • Keräämme tietoja ensisijaisesti asiakkaalta itseltään, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Lieksan Kiinteistöt Oy voi kerätä www-sivustoiltaan saapuneita tietoja ja viedä ne omiin tietojärjestelmiin (esim. palautteet, vika- ja korjausilmoitukset - näitä tietoja emme luovuta ulkopuolisille).

  • Eu:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja se toimitetaan henkilökohtaisesti osoitteeseen: Lieksan Kiinteistöt Oy, Rantalantie 5. 81720 Lieksa.

  • Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, mitä tietoja halutaan tarkistaa, ajanjakso tai halutaanko kaikki tiedot. Tarkastamme pyynnön tekijän henkilöllisyyden.

  • Tietojen tarkastaminen ja mahdollisen oikaisun vaatiminen on maksutonta enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Muista tarkastuspyynnöistä veloitamme 70€/kerta.