Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

TIETOSUOJALAUSEKE
(uusi tietosuoja-asetus 25.5.2018)
 

Lieksan Kiinteistöt Oy:n vuokraustoiminta edellyttää henkilötietojen käsitelyä, joka perustuu asiakassuhteeseen, asiakkaan antamaan suostumukseen tai muuhun erilliseen asialliseen ja todennettuun yhteyteen.
 

 • Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään, asuntojen huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä tarvittaessa viranomaisyhteistyöhön. Kiinnitämme huomioita asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseen noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.
   
 • Keräämme tietoja ensisijaisesti asiakkaalta itseltään, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Lieksan Kiinteistöt Oy/ Pieliskodit voi kerätä www-sivustoiltaan saapuneita tietoja ja viedä ne omiin tietojärjestelmiin (esim. palautteet, vika- ja korjausilmoitukset - näitä tietoja emme luovuta ulkopuolisille).
   
 • EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaiselle henkilöllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja se toimitetaan henkilökohtaisesti osoitteeseen: Lieksan Kiinteistöt Oy, Rantalantie 5, 81720 Lieksa.
   
 • Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, mitä tietoja halutaan tarkistaa, ajanjakso tai halutaanko kaikki tiedot. Tarkastamme pyynnön tekijän henkilöllisyyden.
   
 • Tietojen takastaminen ja mahdollisen oikaisun vaatiminen on maksutonta enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Muista tarkastupyynnöistä veloitamme 70€ / kerta.

Lieksan Kiinteistöt Oy Tietosuoja vuokraustoiminnassa